26 milionów złotych dla Pałacu w Rogalinie

05-07-2012

List intencyjny w sprawie dofinansowania dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, został podpisany 5 lipca przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego i dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu profesora Wojciecha Suchockiego.

Minister Bogdan Zdrojewski i dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Wojciecha Suchockiego podpisują list intencyjny. Fot. PAP/Adam Ciereszk
Minister Bogdan Zdrojewski i dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Wojciech Suchocki podpisują list intencyjny Fot. PAP/Adam Ciereszko

Projekt pn.. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap” decyzją Ministra Zdrojewskiego, uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości-  26,08 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, z którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

Pałac w Rogalinie- od 1949 r. Oddział MN w Poznaniu- jest jednym z najwybitniejszych  przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce.  Został wybudowany na początku lat 70-tych XVIII wieku, jako rodowa siedziba Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski, później marszałka nadwornego koronnego na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powstałe wówczas późnobarokowe założenie pałacowo-parkowe przetrwało do dziś w pierwotnym kształcie, a swoje szczególne miejsce w historii polskiej kultury zawdzięcza nie tylko wyjątkowej wartości artystycznej, ale również walorom kompozycyjnym układu przestrzennego powiązanego z naturalnym krajobrazem.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Rogalina, jest jednym z głównych punktów dwudniowej wizyty Ministra Zdrojewskiego w Poznaniu, skoncentrowanej wokół przebiegu prac na terenie inwestycji realizowanych przez MKiDN w ramach XI Priorytetu POIiS: rozbudowy Biblioteki Raczyńskich dofinansowanej kwotą 28,9 mln zł. oraz Centrum Kultury Zamek wspartego dotacją w wysokości 45 mln zł.

Projekty z województwa wielkopolskiego otrzymują od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie finansowe także w ramach Programów Ministra. Do tej pory przekazano prawie 20 mln zł. dofinansowania dla 176 projektów: 41 projektów- ochrona zabytków, ponad 50- festiwale, przeglądy i wydarzenia artystyczne, 17- projekty edukacyjne,  14- działania muzealne oraz rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego.powrót