Czapka więźnia obozu koncentracyjnego na Majdanku odzyskana po kradzieży

29-08-2013

Czapka więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie (obozu na Majdanku) została 29 sierpnia przekazana wiceminister Małgorzacie Omilanowskiej przez ambasadora USA w Polsce Stephena Mulla. Obiekt został odzyskany dzięki współpracy MKiDN, NIMOZ, Komendy Głównej Policji, FBI i osobistemu zaangażowaniu ambasadora. Odzyskany obiekt powróci do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku.

Wiceminister Małgorzata Omilanowska,
 Z-ca dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Danuta Olesiuk,
 Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński,
 Ambasador USA w Polsce Stephen Mull fot. Danuta Matloch/MKiDNWiceminister Małgorzata Omilanowska, Z-ca dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Danuta Olesiuk, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Ambasador USA w Polsce Stephen Mull fot. Danuta Matloch/MKiDN

Odzyskana czapka więźnia fot. Danuta Matloch/MKiDNOdzyskana czapka więźnia fot. Danuta Matloch/MKiDN

O tym, że wystawiona na aukcji internetowej w USA czapka to prawdopodobnie własność polskich zbiorów, poinformował MKiDN w czerwcu br. współpracujący z resortem antykwariusz Mariusz Pilus. Oprócz oferty na portalu, czapka typu "pasiak" została również wystawiona na sprzedaż w jednym z amerykańskich domów aukcyjnych. Identyfikacja była możliwa dzięki numerowi inwentarzowemu, który potwierdzał iż obiekt znajduje się w zbiorach Muzeum (najprawdopodobniej ten sam numer inwentarzowy, nadany został w przeszłości kilku obiektom).

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z Federalnym Biurem Śledczym USA oraz ambasadora Mulla, aukcja została wstrzymana, a przedmiot aukcji zajęty przez FBI i przekazany do Ambasady USA w Warszawie. Autentyczność czapki -w tym także jej pochodzenie- potwierdziła ekspertyza wykonana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie.

Dzięki staraniom MKiDN, w poprzednim roku udało się odzyskać m.in. skradzioną w 1999 roku z kościoła w Sadłowie, niezwykle cenną XVII-wieczną monstrancję retabulową. Na przestrzeni ostatnich lat resort kultury sprowadził do kraju wiele dzieł sztuki zaginionych w wyniku II wojny światowej m.in.: "Czaty" Józefa Brandta, "Pomarańczarkę" Aleksandra Gierymskiego, "Murzynkę" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej oraz  dzieła Juliana Fałata "Przed polowaniem w Rytwianach" i "Naganka na polowaniu w Nieświeżu".powrót