Wawelski dziedziniec po renowacji

15-05-2013

Uroczyste zakończenie projektu „Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na Centrum Promocji i Informacji na Wawelu” odbędzie się w sobotę 18 maja br. Inwestycja była dofinansowana w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Wawelski dziedziniec po renowacji

W ramach projektu nastąpił remont infrastruktury Zamku Królewskiego na Wawelu. Rewitalizacji poddano drogi: od Bramy Bernardyńskiej - wzdłuż muru zewnętrznego do Baszty, placu przed Basztą Złodziejską z drogą dojazdową, drogi za tzw. Białym Murem" - wzdłuż Baszty Panieńskiej, Szlacheckiej do Baszty Sandomierskiej. Zdemontowano starą nawierzchnię i podbudowę oraz wykonano nową - z płyt piaskowcowych i kostki porfirowej na podbudowie z betonu i kruszywa naturalnego. Powstały nowe obramowania chodników, ustawiono nowe ławy z piaskowca oraz wykonano kilka pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nową kanalizację ogólnospławną wraz ze studniami rewizyjnymi, wodociąg oraz kanalizację teletechniczną. Wymieniono sieć energetyczną wraz z remontem studni oraz ułożono nowe odcinki instalacji oświetleniowej.

Ponadto przeprowadzono adaptację parteru budynku nr 9 na centrum promocji i informacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Pomieszczenia starej restauracji zostały kompleksowo wyremontowane. Pozostawiono istniejące sklepienia a na posadzkach ułożono płyty marmurowe. Wyrównano poziomy dwóch części parteru, zapewniając również dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono nieco układ ścian działowych przewidując nowe funkcje centrum, wyposażono je również w nowe meble, kioski internetowe, monitory LCD i tablice Informacyjne. Obecnie mieszczą się tutaj m.in. kasy, informacja, biuro obsługi ruchu turystycznego, kawiarnia oraz sklepiki z pamiątkami i wydawnictwami wawelskimi. Na zewnątrz wykonano również dwa nowe tarasy.

Wartość projektu „Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na Centrum Promocji i Informacji na Wawelu” wynosi 16 005 785,90 zł, w tym dofinansowanie UE - 10 986 986,18 zł.

 

 

 

 

 

 

 powrót