Informacja o naborze na stypendia z budżetu na II połowę 2013

31-01-2013

Informujemy, że ogłoszenie konkursu o stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury (tzw. stypendia z budżetu) zostanie opublikowane na stronie BIP MKiDN w terminie do 4 marca 2013r.

Przedmiotem naboru będą:

  1. stypendia półroczne na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
  2. stypendia na inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż 3 miesiące (w okresie lipiec – grudzień 2013r.).

Od najbliższego naboru zmienią się zasady aplikowania o stypendia.

Podstawą ubiegania się o stypendium będzie  :

Nowe zasady zostaną szczegółowo opisane w ogłoszeniu o stypendia.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do śledzenia aktualności zamieszczanych w serwisie MKiDN.powrót