Kamień węgielny pod budową Galerii Europa - Daleki Wschód

20-06-2014

Kamień węgielny pod budową Galerii Europa - Daleki Wschód
Od lewej: dyrektor Muzeum Manggha Bogna Dziechciaruk-Maj, były minister kultury Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, reżyser Andrzej Wajda z żoną Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. PAP/Jacek Bednarczyk

Kamień węgielny pod budową Galerii Europa - Daleki Wschód
Były minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Galerię Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

Kamień węgielny pod budową Galerii Europa - Daleki Wschód
Dyrektor Muzeum Manggha Bogna Dziechciaruk-Maj, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska i reżyser Andrzej Wajda

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyło się 18 czerwca br. w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz były szef resortu Bogdan Zdrojewski. Inwestycja uzyskała ponad 20 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Projekt jest realizowany przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Nowy budynek Galerii Europa - Daleki Wschód będzie funkcjonować jako aneks dotychczasowego gmachu Muzeum. Znajdą się w nim m.in. sale ekspozycyjne oraz mała sala konferencyjna dla potrzeb organizowanych odczytów, prezentacji i wykładów o tematyce dalekowschodniej. Powstaną także pomieszczenia dla specjalistów oraz magazynowe dla gromadzenia kolekcji. Obiekt wyposażony zostanie w niezbędne zaplecze, magazyny, przestrzeń biurową i salę konferencyjną. Funkcje administracyjno-biurowe, tj. sekretariat, sala konferencyjna i biura z zapleczem socjalnym zlokalizowano na drugim piętrze. Cały budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zakończą się w I kwartale 2015 r.

Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje nie tylko całą Polskę, ale również przestrzeń europejską. W żadnym z krajów europejskich nie działa bowiem jak dotąd podobna placówka, a globalne i kontynentalne kierunki zmian wskazują na rosnące kulturowe i cywilizacyjne znaczenie krajów Dalekiego Wschodu na mapie świata.  Dlatego też planowana w Krakowie Galeria Europa – Daleki Wschód ma szansę stać się europejskim centrum wymiany kulturalnej pomiędzy Europą i krajami regionu Pacyfiku.  W szerszej perspektywie - dzięki podniesieniu atrakcyjności i zmniejszaniu dystansu kulturowego - projekt przyczyni się do promocji Polski jako interesującego partnera europejskiego na rynkach dalekowschodnich i wzrostu zainteresowania naszym krajem w różnych wymiarach, zarówno kulturalnym, edukacyjnym, jak i gospodarczym. W ten sposób przedsięwzięcie wpisuje się w politykę budowania wizerunku i promocji Polski w krajach azjatyckich.

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, którego operatorem jest MKiDN. Inwestycja o wartości całkowitej 29,8 mln zł uzyskała 20,7 mln zł dofinansowania. Umowę w tej sprawie minister Bogdan Zdrojewski podpisał w listopadzie 2012 r.

W ramach XI Priorytetu podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł.

Do tej pory do użytkowania oddano 45 obiektów; w tym roku - siedzibę Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a wcześniej m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 

 

 powrót