Konferencja „Nowoczesne przywództwo – inspiracje”

27-09-2013

Zrealizowane już zadania związane z wprowadzaniem zmian w szkolnictwie artystycznym oraz te, które zaplanowano na najbliższy rok są przedmiotem dwudniowej konferencji „Nowoczesne przywództwo – inspiracje”, którą  27 września otworzyła Monika Smoleń- Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Otwarcie konferencji Nowoczesne przywództwo – inspiracje, Monika Smoleń. fot.: Danuta Matloch
Otwarcie konferencji "Nowoczesne przywództwo – inspiracje", wiceminister Monika Smoleń. fot.: Danuta Matloch

Jednym z kluczowych punktów konferencji skierowanej do kadry kierowniczej i nauczycieli szkolnictwa artystycznego było omówienie uwag dotyczących projektów podstaw zgłaszanych przez środowisko w konsultacjach trwających do końca czerwca, a także przedstawienie harmonogramu wprowadzania zmian w szkołach artystycznych po 1 września 2014 r.

Pierwszego dnia konferencji przedstawiony został raport z wyników analizy prac nad zmianami planowanymi w szkolnictwie artystycznym, prowadzonymi przez 17 szkół muzycznych I stopnia z całej Polski. Tego dnia przedstawiono także projekt nowych podstaw programowych do wszystkich przedmiotów artystycznych. W pracach nad nowymi podstawami programowymi pracowało ponad 230 ekspertów i niemal stu recenzentów – wybitnych nauczycieli i wykładowców pracujących we wszystkich typach szkół i uczelni artystycznych. W drugim dniu konferencji słuchacze będą mieli okazję wziąć udział w wykładach dotyczących nowoczesnego zarządzania. Wśród prowadzących znaleźli się znani eksperci m.in. Jacek Santorski.

Proponowane dotychczas przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany dotyczące szkolnictwa artystycznego I i II stopnia koncentrują się na rozwijaniu gry zespołowej i pracy w zespole (przy zachowaniu szczególnej troski o najzdolniejszych uczniów), lepszej zgodności treści przedmiotów oraz większej autonomii w zarządzaniu dla dyrektorów szkół. Proponowane zmiany miałyby charakter ewolucji istniejącego systemu i służyć jego dostosowaniu do aktualnych potrzeb oraz wyzwań przyszłości.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.powrót