Minister Bogdan Zdrojewski w Parku Mużakowskim

04-09-2013

Obchody 20. rocznicy powstania Fundacji „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau”, która po stronie niemieckiej zarządza Parkiem Mużakowskim- uznanym za pomnik historii i wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - odbyły się 4 września br. W uroczystościach uczestniczyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Premier Landu Saksonia Stanisław Tillich oraz Pełnomocnik Rządu RFN ds. kultury i mediów Bernd Neumann.

Przemówienie ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot. Bundesregierung/HaufePrzemówienie ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot. "Bundesregierung/Haufe"

Przemówienie ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot. Bundesregierung/HaufePrzemówienie ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot. "Bundesregierung/Haufe"

Od lewej Jerzy Margański,  Ambasador RP w Niemczech,  Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,  Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego,  Stanislaw Tillich,  Premier Landu Saksonii,  Bernd Neumann,  Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.  fot. Bundesregierung/HaufeOd lewej Jerzy Margański - Ambasador RP w Niemczech, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Stanislaw Tillich - Premier Landu Saksonii, Bernd Neumann, -Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. fot. "Bundesregierung/Haufe"

Park Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu DziedzictwaPark Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Park Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu DziedzictwaPark Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Park Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu DziedzictwaPark Mużakowski. fot. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

Wizyta w Bad Muskau była związana z obchodami 20-lecia istnienia saksońskiej Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Organizacja ta została założona w 1993 r. jako niesamodzielna Fundacja Landu Saksonii. Jest partnerem Narodowego Instytutu Dziedzictwa przy ochronie Parku Mużakowskiego, uznanego za pomnik historii i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Majątek Fundacji składa się z Parku Mużakowskiego ze wszystkimi budynkami na zachód od Nysy Łużyckiej, która przepływa przez park jako rzeka graniczna.

Celem Fundacji jest rewitalizacja całego kompleksu Parku Mużakowskiego, w oparciu o wzór historyczny i zarządzanie nim wspólnie z Polską. Ponadto, od 1993 r. Republika Federalna Niemiec oraz Land Saksonii przeznaczyły niemal 25 milionów euro na przywrócenie świetności Nowego Zamku – architektonicznego serca Parku. Odbudowę Zamku ukoronowano w 2013 r. przekazaniem do użytku Sali Balowej. Związana z tym uroczystość została połączona z obchodami 20-lecia istnienia Fundacji. 

Park Mużakowski jest przykładem udanego polsko-niemieckiego projektu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zasługą niemieckiego zarządu jest przede wszystkim rekonstrukcja i odbudowa elementów architektonicznych (oranżerii, folwarku zamkowego, Mostu Podwójnego, Nowego Zamku, Mostu Angielskiego oraz remont Domu Kawalerskiego, czyli dawnego teatru). Polski zarząd natomiast objął obiekt ochroną i dokonał rekonstrukcji struktury przestrzennej.

 powrót