Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego

08-10-2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Program konferencji obejmuje prawne aspekty ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, w tym wdrażanie zobowiązań międzynarodowych do prawa polskiego, a także problematykę restytucji dzieł sztuki.  Zostanie również przedstawiona praktyka stosowania konwencji haskiej i jej protokołów we współczesnych konfliktach zbrojnych, takich jak konflikty w Iraku i Afganistanie.

Jednym z powodów organizacji konferencji jest 60. rocznica przyjęcia haskiej konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z jej pierwszym protokołem z 1954 r. oraz 15. rocznica przyjęcia protokołu drugiego z 1999 r. do tej konwencji. Wydarzenie ma charakter otwarty, organizatorzy nie wymagają opłaty konferencyjnej, ale konieczna jest rejestracja najpóźniej do dn. 17. października br. na stronie internetowej:

www.dziedzictwokultury.wpia.uw.edu.pl

Na tej samej stronie zamieszczony jest szczegółowy program konferencji.powrót