Pieniądze europejskie na kulturę

30-06-2009

Ministerstwo Kultury w rekordowym tempie podpisuje kolejne umowy na wykorzystanie środków europejskich - do dziś zostało podpisanych 15 umów na dofinansowanie projektów. Kwota całkowita 1,03 mld zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosło 541,8 mln zł.

Bardzo sprawnie odbywa się również przekazywanie pieniędzy beneficjentom, już po podpisaniu umów. Tylko w czerwcu trzy projekty otrzymały dofinansowanie o łącznej kwocie prawie 10 milionów złotych. Wśród nich znajdują się: Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej ( przekazano 0,32 miliona złotych), Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach (przekazano 1,1 miliona złotych) oraz Gmina Wrocław z przeznaczeniem na budowę Narodowego Forum Muzyki (przekazano 8,2 miliona złotych).

W najbliższym czasie podpisane zostaną następujące umowy:
-renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu
-renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie,
-Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych,
-rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
-rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – II etap,
-rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej,
-rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
-galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku,
-budynek dydaktyczny PWSFTviT Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów w Łodzi,
-budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu,

na łączną kwotę blisko 313,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wynosić ponad 135 mln zł.

Do pobrania: