Pieniądze dla kultury

04-02-2009

4 lutego 2009 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przedstawił na konferencji prasowej wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nabór wniosków w okresie od 17 lipca do 30 września 2008 r.). W konferencji wzięły także udział Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dalszego etapu konkursu rekomendowano 28 projektów na kwotę całkowitą 1 171 752 143 zł, w tym z funduszy europejskich 689 478 348 zł. To największa jak do tej pory kwota rozdysponowana na infrastrukturę kultury w ramach jednego konkursu.

Do dalszego etapu rekomendowano:

Biorąc pod uwagę bardzo dobre przygotowanie projektów oraz fakt, iż stan prac nad ich realizacją jest w wielu przypadkach zaawansowany, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za zgodą Instytucji Zarządzającej dla PO IiŚ - podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs o następujące kwoty:

Zwiększenie alokacji na konkurs o kwotę 161 588 174,12 zł pozwoliło na wybór większej liczby wniosków do dofinansowania. Przyczyni się tym samym do osiągnięcia celów strategicznych XI Priorytetu PO IiŚ.

Projekty rekomendowane do drugiego etapu oceny:

Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

 1. Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Beneficjent: Muzeum Narodowe w Krakowie
 2. Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki nr inw. A-2 i A-3, Beneficjent: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
 3. Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau, Beneficjent: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
 4. Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - III etap, Beneficjent: Muzeum Pałac w Wilanowie
 5. Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie, Beneficjent: Miasto Lublin
 6. Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu, Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
 7. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, Beneficjent: Biblioteka Śląska
 8. Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, Beneficjent: Urząd Miasta Torunia (Lider Projektu realizowanego w formule partnerstwa)
 9. Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II, Beneficjent: Diecezja Legnicka
 10. Muzeum Warszawskiej Pragi, Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
 11. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia, Beneficjent: Gmina Wałbrzych

Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

 1. Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Beneficjent: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
 2. Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Beneficjent: Gdański Teatr Szekspirowski
 3. Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie, Beneficjent: Gmina Miasta Sopot
 4. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu, Beneficjent: Gmina Wrocław
 5. Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu , Beneficjent: Miasto Opole
 6. Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej, Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
 7. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Beneficjent: Filharmonia Śląska
 8. Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku, Beneficjent: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 1. Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 2. II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, Beneficjent: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
 3. Sala koncertowa i jej wyposażenie w państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsko Białej, Beneficjent: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsko Białej
 4. Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności, Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 5. Budynek dydaktyczny – PWSFTviT Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów, Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 6. Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Beneficjent: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
 7. Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu, Beneficjent: Gmina Miasta Radomia
 8. Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi, Beneficjent: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
 9. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, Beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Do pobrania: