Indonezja Partnerem Polski w przygotowaniach do IV Spotkania Ministrów Kultury ASEM

11-10-2009

W dniach 8 – 10 października Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie organizowały w siedzibie MCK konferencję przygotowawczą do Czwartego Spotkania Ministrów Kultury Asia-Europe Meeting (ASEM)które odbędzie się w Poznaniu w 2010 r.

W obradach wzięło udział 50 wyższych urzędników ASEM z blisko 30 krajów, w tym reprezentantów Unii Europejskiej, a także z państw Azji Południowo-Wschodniej, m.in. z Brunei, Chin, Indii, Indonezji, Laosu, Malezji, Myanmaru i Singapuru. Organizacje pozarządowe reprezentowała Asia-Europe Foundation z dyrektorem wykonawczym Dominique Girardem na czele oraz przedstawiciele kierownictwa Centrum Kultury „Zamek” – instytucji koordynującej przygotowania do konferencji ministrów.

W trakcie obrad zatwierdzono temat przewodni przyszłorocznego Spotkania Ministrów Kultury ASEM: „Dziedzictwo i wyzwania współczesności”. W zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego ASEM ma do odegrania niezwykle ważną rolę, uzupełniającą działania UNESCO. Partnerzy z Europy i Azji mogą przede wszystkim podejmować działania o charakterze praktycznym, szczególnie rozwijać wymianę wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk, organizować staże i wizyty studyjne. Celem tych przedsięwzięć powinno być zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i konserwacji dziedzictwa oraz wypracowanie konkretnej strategii jego zrównoważonego wykorzystania przez współczesne i przyszłe pokolenia.

Obiektem żywej debaty uczestników był ostateczny kształt podgrup dyskusyjnych, jakie tradycyjnie obradują podczas euroazjatyckich forów ministrów kultury. W drodze negocjacji ustalono, że ministrowie wraz z ekspertami pogłębią dyskusję w następujących tematach:

  1. “Heritage Awareness” (Świadomość dziedzictwa)
  2. „Intercultural Dialogue: Heritage Policies” (Dialog międzykulturowy a strategie dziedzictwa)
  3. „Heritage and Development: Managing Historic Sites” (Dziedzictwo i rozwój: zarządzanie miejscami historycznymi)
  4. „Heritage and Contemporary Threats” (Dziedzictwo wobec szczególnych zagrożeń)powrót