Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim

27-09-2012

Naukowcy i muzealnicy z Polski i z zagranicy biorą udział w konferencji „Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim”, która odbywa się w dn. 27-28 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jej organizatorem jest Muzeum Historii Polski, a patronatem honorowym objął ją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Konferencja „Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim”
fot.: Danuta Matloch

Otwierając konferencję minister Bogdan Zdrojewski podkreślił, że powinno się dbać o kompromis pomiędzy rozwojem nowoczesnego polskiego muzealnictwa a dbałością o pamięć historyczną. "Czy instytucje muzealne mają być placówkami wyłącznie narracyjnymi? A może mają być bardziej strażnikami pamięci lub - budzić emocje, budując opowieść w rodzaju teatru, spektaklu, przedsięwzięcia niemalże filmowego? Wierzę w dyrektorów instytucji muzealnych i w to, że wiedzą oni najlepiej, jak odpowiadać na zapotrzebowanie publiczności, które jest przecież zróżnicowane" - mówił minister.

Jego zdaniem w Polsce potrzebne są placówki, które w klasyczny sposób budują pamięć historyczną, ale konieczne jest też istnienie instytucji, w których działalność wpisane są emocje. "Tak jest np. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie wyzbycie się emocji jest po prostu niemożliwe" - zwrócił uwagę szef resortu kultury. "Jestem przeciwnikiem poszukiwania jednej matrycy, stosowanej wszędzie w jednym czasie i narzucania jednego określonego modelu. To rozwiązanie buduje ograniczenia i narzuca zbyt ciasne ramy" – dodał minister.

Konferencja służy próbie odpowiedzi m.in. na pytania: w jaki sposób zmienia się polskie muzealnictwo historyczne po 1989 roku? Jaką historię Polski chcemy opowiedzieć samym sobie i pozostałym narodom? Co decyduje o atrakcyjności i skuteczności przekazu narracyjnego i jaka powinna być nowoczesna formuła polskiego muzeum historycznego?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych zajmujących się historią i pamięcią zbiorową oraz muzealnicy. Znaleźli się wśród nich m.in.: wykładowca historii współczesnej Uniwersytetu w Turynie – prof. Giovanni De Luna, dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dyrektor Pentor Research International – dr hab. Piotr T. Kwiatkowski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej – prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie – prof. dr hab. Robert Traba, dyrektor programu Studiów Polskich Uniwersytetu w Michigan – prof. Genevieve Zubrzycki, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów– dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego – Jan Ołdakowski, Alicja Knast z Muzeum Historii Żydów Polskich.

Współorganizatorami konferencji są: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce.powrót