Polsko - niemieckie Konsultacje Międzyrządowe

21-06-2011

21.06 br. (wtorek) w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Przy tej okazji minister kultury Bogdan Zdrojewski spotkał się ze swoim odpowiednikiem - Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Ministrem Berndem Neumannem oraz z Cornelią Pieper - Ministrem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, koordynatorem ds. polsko-niemieckich stosunków kulturalno-społecznych oraz współpracy transgranicznej.

Ministrowie Bogdan Zdrojewski i Bernd Neumann wymieniają podpisane listy intencyjne nt wspierania współpracy w dziedzinie zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i jego digitalizacji.

Ministrowie Bogdan Zdrojewski i Bernd Neumann wymieniają podpisane listy intencyjne nt wspierania współpracy w dziedzinie zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i jego digitalizacji.

W tym roku konsultacje mają szczególną wymowę - z uwagi na obchody 20-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego 17.06.1991 r. w Bonn.

Polsko - niemieckie Konsultacje Międzyrządowe

Ministrowie podpisali list intencyjny o wspieraniu polsko-niemieckiej współpracy przy opracowaniu i zachowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego i digitalizacji zasobów bibliotecznych. Ta dziedzina należy do projektów uznawanych za priorytetowe przy pogłębianiu polsko-niemieckich stosunków kulturalnych, podobnie jak przygotowanie wystawy „OBOK. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (jesień br. w Martin Gropius Bau w Berlinie – główny punkt Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w stolicy Niemiec), współpraca przy rozbudowie Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność” oraz współpraca zakresie ochrony i restauracji zabytków.

Ministrowie omówili też priorytety Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze kultury i spraw audiowizualnych, tak by mogli bardzo intensywnie ze sobą współpracować w II połowie roku.

Zawarcie umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.  W obecności ministrów kultury Polski i Niemiec – Bogdana Zdrojewskiego i Bernda Neumanna - podpisali ją dyrektorzy obu instytucji: Tomasz Makowski i Barbara Schneider Kempf.
Zawarcie umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. W obecności ministrów kultury Polski i Niemiec – Bogdana Zdrojewskiego i Bernda Neumanna - podpisali ją dyrektorzy obu instytucji: Tomasz Makowski i Barbara Schneider Kempf. (fot. Danuta Matloch)

Została również zawarta umowa pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Dotyczy ona współpracy w dziedzinie digitalizacji polsko-niemieckich księgozbiorów i wzajemnego ich udostępniania. W obecności Ministrów umowę podpisali dyrektorzy obu instytucji: p. Tomasz Makowski i p. Barbara Schneider Kempf.powrót