Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

05-07-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będący koordynatorem prac nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011-2020,  przekazuje raport podsumowujący  konsultacje społeczne projektu SRKS.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2011 r. i  zakończone w dniu 31 maja 2011r. Ze względu na różnorodność zagadnień poruszanych w projekcie SRKS, konsultacje dokumentu zostały przedłużone do 54 dni, w miejsce 35 dni wymaganych ustawą.

Zakres i formę prowadzenia konsultacji oraz tryb sprawozdawczości określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Raport zawiera szczegółowe zestawienie nadesłanych komentarzy oraz wyników konsultacji.

czytaj więcejpowrót