Raport Komisji Selekcyjnej z selekcji końcowej konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

21-07-2011

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Warszawie obradowała Komisja Selekcyjna do spraw wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Celem spotkania była ostateczna selekcja kandydujących do tego tytułu miast, które zgłosiły się w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dn. 9 listopada 2009 r.

Po zakończeniu obrad podczas selekcji wstępnej w dniu 13 października 2010 r. Komisja zakwalifikowała do etapu selekcji końcowej następujące miasta: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław. Swoje uzasadnienie wyniku preselekcji Komisja Selekcyjna przedstawiła 15 listopada 2010 r. w raporcie przedłożonym Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do upublicznienia.

Wszystkie pięć miast wybranych podczas selekcji wstępnej odpowiedziało na zaproszenie do złożenia uzupełnionych wniosków do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 17 grudnia 2010 r., poprzez złożenie aplikacji do dnia 16 maja 2011 r.

Na podstawie uzupełnionych wniosków, rekomendacji Komisji wydanych po etapie wstępnej selekcji, wizyt, prezentacji ustnych i odpowiedzi udzielonych przez miasta w czasie sesji pytań i odpowiedzi Komisja, w dniu 21 czerwca 2011 r. zarekomendowała Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Swoje uzasadnienie wyniku selekcji końcowej Komisja Selekcyjna przedstawiła w raporcie przedłożonym Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do upublicznienia.

Selekcja Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 w Polsce - Raport z Selekcji Końcowej

Selection of the European Capital of Culture for 2016 in Poland - Final Selection reportpowrót