Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Autorem przepisów jest ministerstwo kultury.

25-01-2011

Nowelizacja zakłada możliwość przekształcania państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury. W obecnym stanie prawnym można je tylko komercjalizować lub likwidować. Zmiana umożliwi bardziej efektywne realizowanie mecenatu ministra kultury w dziedzinie produkcji filmów.

Okres przewidziany na komercjalizację lub likwidację państwowych instytucji filmowych zostanie wydłużony o 2 lata ( do 31. grudnia 2012 r.) Celem tego zabiegu jest uzyskanie czasu na planowe przeprowadzenie ewentualnych przekształceń własnościowych w korzystnej formie ekonomicznej, nie powodującej szkody dla funkcjonowania tych instytucji. Jest to konieczne także ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości , znajdujących się w ich władaniu (zwłaszcza tych mających siedzibę w Warszawie). Są one zazwyczaj najwartościowszym składnikiem ich mienia.powrót