Dr Andrzej Biernat pełni obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

15-03-2011

Premier Donald Tusk na wniosek ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego powołał Andrzeja Biernata na stanowisko p.o. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Powołanie to było konieczne w związku ze śmiercią Dr. Sławomira Radonia, który zmarł 15.02.br. Zadaniem dr Biernata będzie kierowanie NDAP do czasu mianowania nowego Naczelnego Dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra kultury, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Andrzej Biernat ur. się w 1949 r. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał stopień doktora. Od 1972 jest pracownikiem Instytutu Historycznego UW. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii. W latach 1990–2001 był dyrektorem Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej przy NDAP, a następnie zastępcą Naczelnego Dyrektora, dyrektorem generalnym i ponownie zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.powrót