Międzynarodowy Dzień Archiwów

08-06-2011

Od 2007 co roku, dla uczczenia kolejnej rocznicy utworzenia w Paryżu Międzynarodowej Rady Archiwów 9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym dniu archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

W Polsce pierwsze archiwa pojawiły się w końcu XII w. Tworzyły je instytucje kościelne (biskupie i klasztorne), miasta, książęta dzielnicowi i możnowładcy. Najstarsze, częściowo jedynie, zachowane archiwum to Archiwum Koronne tzw. Krakowskie, które pochodzi z połowy XIV w. Przez całe stulecia życie społeczne, ważne sprawy bieżące, były skrupulatnie dokumentowane, dzięki czemu teraz, Archiwa Państwowe mogą zapewnić powszechny dostęp do często bezcennych dokumentów.

Na terenie naszego kraju działa 31 archiwów państwowych z podlegającymi im 48 oddziałami zamiejscowymi i 5 ekspozyturami. Gromadzone są w nich archiwalia wytworzone przez lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracje, instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe oraz społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, a także archiwa rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych, zbiory regionalne. Istnieją trzy archiwa o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie: Archiwum Główne Akt Dawnych – przechowujące dokumenty wytworzone do 1918 r, Archiwum Akt Nowych - przechowujące wytworzone po 1918 .m, a także powstałe wskutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 Narodowe Archiwum Cyfrowe. Przechowuje ono dokumentacje foto- i fonograficzną oraz filmową powstałą od początków XX w. jego powołanie jest odpowiedzią na postęp, który dokonał się w technologii zapisu, przechowywania i udostępniania danych.

9 czerwca w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie wydane oświadczenie w sprawie wpisania Archiwum Biura Odbudowy Stolicy na Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata". Program ten, utworzony w roku 1992, podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego.powrót