Przebudowa Teatru Witkacego w Zakopanem

09-08-2010

8 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Andrzej Dziuk, dyrektor Teatru Witkacego w Zakopanem podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza”

Inwestycja realizowana jest przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w ramach działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 37 milionów złotych przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 25 milionów złotych.

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej i pierwszej w ponad dwudziestoletniej historii Teatru rozbudowy, remontu i gruntownej przebudowy jego siedziby.

Wśród planowanych prac i inwestycji są:

Zakończenie realizacji projektu jest planowane na początek 2012 r.

W trakcie wizyty w Zakopanem Minister odwiedził Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Okazją była przypadająca w tym roku 150-ta rocznica urodzin poety. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza minister zwiedził muzeum i galerię malarstwa Władysława Jarockiego, wpisał się do księgi pamiątkowej, a także złożył kwiaty w Mauzoleum Jana Kasprowicza.


 powrót