Rok Kolberga 2014

09-01-2014

„Dorobek Kolberga był gigantyczny, a tylko 8 proc. badanych Polaków wie kim był. Rok Kolberga ma to zmienić" - mówił Minister Kultury i Dziedzictwo Bogdan Zdrojewski podczas konferencji, która odbyła się 9 stycznia br. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Organizację Biura Obchodów minister  powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca. Koncerty inauguracyjne odbędą się 21 lutego 2014 r. w Przysusze oraz 24 lutego 2014 r. w Warszawie.

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej fot. Danuta Matloch/MKiDN
Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej fot. Danuta Matloch/MKiDN

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej fot. Danuta Matloch/MKiDN
Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej fot. Danuta Matloch/MKiDN

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek- Nowak i Minister Bogdan Zdrojewski fot. Danuta Matloch/MKiDN
Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek- Nowak i Minister Bogdan Zdrojewski fot. Danuta Matloch/MKiDN

Minister Bogdan Zdrojewski i Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Andrzej Kosowski fot. Danuta Matloch/MKiDN
Minister Bogdan Zdrojewski i Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Andrzej Kosowski fot. Danuta Matloch/MKiDN

Prezentacja liry korbowej,
 zbudowanej przez Małgorzatę Bajkę fot. Danuta Matloch/MKiDN
Prezentacja liry korbowej, zbudowanej przez Małgorzatę Bajkę fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

„Wyniki badań są niepokojące i wyraźnie wskazują na to, że popularyzowanie wiedzy o działalności, aktywności i poszukiwaniach Kolberga to niezbędne zadanie do wykonania przez państwo. To, że 90 procent Polaków nie wiedziało kim jest Kolberg i wskazywało nieprawidłowo, że był reżyserem, aktorem, że przenoszono go do czasów współczesnych, wskazuje że mamy spore luki edukacyjne w obszarze kultury. Rok Kolberga ma przypomnieć zarówno jego postać, jak i dzieło" – zaznaczył szef resortu kultury.

Minister Bogdan Zdrojewski ogłosił także specjalny program „Kolberg 2014 – Promesa”. Ma on za zadanie przygotować na cały rok jak największą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z postacią i twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną. Do Programu wpłynęły 443 wnioski. Do realizacji wybrano 74 projekty o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Pełna lista wniosków dostępna jest na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/kolberg-2014---promesa.php

Do bogatego programu działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych należy m.in. uroczysta inauguracja Roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie, stworzenie strony internetowej poświęconej folkloryście i uruchomienie interaktywnego przewodnika po Polsce Kolberga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów Kolberga oraz wydanych tomów jego dzieł. Ponadto - renowacja nagrobku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, powstanie Raportu o muzyce tradycyjnej i tańcu tradycyjnym oraz przygotowanie wystaw poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kontekście historii i kultury XIX wieku.

Informacje o realizowanych projektach będą pojawiały się regularnie na oficjalnej stronie internetowej obchodów Roku Kolberga: www.kolberg2014.org.pl

W zakładce http://imit.org.pl/pl/rocznice/rok-kolberga-2014/rok-kolberga.html  znajdują się najważniejsze informacje dotyczące obchodów Roku Kolberga oraz materiały do nieodpłatnego pobrania. Ponadto uruchomiono oficjalny profil na Facebook’u https://www.facebook.com/kolberg2014

Oskar Kolberg (1814-1890)- kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie. Utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Zapisy muzyki i tekstów folkloru, ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot lokalnych, do dziś wykorzystywane są przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły amatorskie, wreszcie przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku.powrót