Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Seminarium eksperckie nt. wykorzystywania środków Unii Europejskiej na cele polityki kulturalnej

07-04-2014

W dniach 1 – 2 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, seminarium eksperckie nt. wykorzystywania środków Unii Europejskiej na cele polityki kulturalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz gościnnie – Litwy.

Spotkanie poprzedzone zostało wizytami studyjnymi w dn. 01 kwietnia w warszawskich ośrodkach goszczących firmy z sektora kultury i kreatywnego: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Studio Elektoralna oraz Soho Factory. Podczas wizyt zaprezentowane zostały także projekty Creative Poland oraz projekt Akademii Leona Koźmińskiego - Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych.
Seminarium, które odbyło się 02 kwietnia, zostało podzielone na dwie sesje tematyczne – „Przemysły kreatywne – wykorzystanie funduszy europejskich dla wsparcia sektora CCI” (ang. „culture and creative industries” – przemysły kultury i kreatywne) oraz „Mierniki i statystyka w obszarze działalności kulturalnej”.

Podczas pierwszej części seminarium zostały poruszone kwestie wydatkowania funduszy europejskich na wsparcie sektora CCI. Gospodarze i goście przedstawili swoje projekty i dokonania w tym zakresie, realizowane ze wsparciem środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007 – 2013 i plany dotyczące aktualnych ram finansowania – na lata 2014 – 2020. Dyskusja dotyczyła wyzwań i głównych problemów, z którymi mierzą się państwa w zakresie wydatkowania funduszy europejskich na przemysły kreatywne i kultury oraz współpracy, która mogłaby zostać podjęta w tym zakresie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Druga część seminarium została poświęcona kwestii statystyk. Uczestnicy przedstawili główne wyzwania i dotychczasowe osiągnięcia w zakresie pozyskiwania danych na temat kultury i działalności kulturalnej (przede wszystkim ich źródeł i dostępności oraz metod oceny jakościowej). Poruszono także kwestię wpływu tych dylematów na programowanie oraz ocenę wykorzystywania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. W sesji tej wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ośrodka Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zaprezentowano raport pt. „Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych”, zawierający dane dotyczące sektora CCI w województwie małopolskim i jego wpływu na sytuację ekonomiczną regionu. Przedstawiono również, realizowaną przez Ośrodek Statystyki w Krakowie, pracę metodologiczną pn. „Satelitarny rachunek kultury” - omówiono założenia przyjęte przy konstruowaniu polskiej metody rachunku satelitarnego, w tym, m.in., sposób wykorzystania rezultatów projektu ESSNet – Culture Statistics. 

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matlochpowrót

WARTO PRZECZYTAĆ

koniec głównej treści