Szkolenie dla wnioskodawców z FWK

03-06-2009

Departament Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009r. w Warszawie.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Dodatkowo przedstawiciele Punktu Kontaktowego ds. Kultury zaprezentują założenia oraz zasady aplikowania do Programu Kultura 2007-2013.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.fwk.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 19 czerwca 2009r. na adres e-mail: mzbyszewska@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót