Usługi konserwatorskie bez VAT

08-04-2011

Usługi konserwacji i restauracji zabytków w 2011 r. są zwolnione z VAT. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. powyższe usługi były objęte opodatkowaniem według stawki 23-procentowej. „Efektem wprowadzenia w życie zwolnienia będzie objęcie większej ilości obiektów zabytkowych i dzieł sztuki działaniami konserwatorskimi” – napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

MF uzależnia możliwość skorzystania ze zwolnienia od spełnienia pewnych warunków. Prace konserwatorskie i restauratorskie będą musiały być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponadto przed rozpoczęciem prac (i w okresie ich wykonywania) zabytek powinien być wpisany do rejestru zabytków, do inwentarza muzeum lub wchodzić w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Poza tym na prowadzenie prac potrzebne będzie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rozporządzenie weszło w życie 6 kwietnia i będzie obowiązywało do 31 grudnia br.powrót