Edukacja artystyczna

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Edukacja artystyczna.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!

Informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem Programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w jego zakresie i procedurach:

 1. Proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do Regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.
   
 2. Z zakresu programu całkowicie wyłączone zostały (wyłączenie dotyczy zarówno dofinansowania jak i środków własnych) działania dotyczące:
  •         publikacji książkowych i nutowych;
  •         nagrań audio-video;
  •         filmów dokumentalnych.
   
 3. O dofinansowanie na publikacje i nagrania będzie można ubiegać się w nowym programie, który zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. O dofinasowanie filmów należy ubiegać się w ramach programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl