51. Światowy dzień Teatru

27-03-2012

„ …do wszystkich moich znajomych i nieznajomych towarzyszy w pracy teatralnej. Niech wasze dzieła będą ważne i oryginalne. Niech będą głębokie, wzruszające, niepowtarzalne i niech skłaniają do refleksji. Niech wspierają nas w rozważaniach nad tym, co znaczy być człowiekiem, i niech w tych rozważaniach znajdzie się wiele serca, szczerości i wdzięku.” Oto fragment orędzia, Johna Malkovicha przygotowanego na  51. Światowy Dzień Teatru, przypadający 27 marca.

Z okazji Dnia Teatru w Polsce, teatry i instytucje kultury Łodzi, województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego przygotowały program pod wspólną nazwą „Dotknij teatru”, którego koordynatorem jest Instytut Teatralny- instytucja podległa MKiDN. W ramach akcji, przez około tydzień widzowie będą mieli okazję wziąć udział w  różnorodnych, specjalnie na tę okoliczność przygotowanych działaniach: spektaklach, spotkaniach, warsztatach, czytaniach, próbach otwartych, wystawach, zwiedzeniach kulis, czy projekcjach i w ten sposób poznać teatr „od kuchni”. W tegorocznej edycji Dotknij teatru weźmie udział ponad 100 podmiotów, oprócz teatrów także inne instytucje kultury jak na przykład muzea, ośrodki kultury, czy artyści niezrzeszeni.

W Polsce istnieje ponad sto teatrów posiadających status instytucji publicznej. Mecenat publiczny zapewnia teatrom warunki rozwoju artystycznego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera ich działalność na wielu płaszczyznach. Największe polskie sceny- Teatr Wielki Opera Narodowa oraz Teatr Narodowy otrzymują od resortu kultury fundusze na bieżącą działalność. Dotacje dla obu instytucji kształtują się na poziomie przeszło 100 mln. zł. rocznie.

Zadania artystyczne, spektakle, premiery i wiele iniciatyw z tego obszaru, zyskuje szansę realizacji, dzięki dotacjom pochodzącym z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Programów od 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło 244 zadania na kwotę przekraczającą 31 mln zł.

Infrastruktura Teatrów wspierana jest w najwiekszym stopniu poprzez dotacje z funduszy unijnych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” realizowanych jest 6 projektów, których kwota dofinansowania przekroczyła 200 mln zł.

Wśród nich znajdują się: Teatr Stary w Lublinie, który otrzymał dofinansowanie 20 mln zł. i właśnie zainaugurował swą działalność, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, dofinansowany na kwotę 50 mln zł., Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, który otrzymał dotację w wysokości 23, 3 mln zł., czy Teatr Muzyczny  Capitol we Wrocławiu- dofinansowanie w wysokości 80 mln  zł.powrót