Forum Runku Wewnętrznego

01-09-2011

Parlament Europejski Komisja Europejska Polska Prezydencja w Radzie UE zapraszają na Forum Runku Wewnętrznego Single Market Forum (SIMFO). Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli odnośnie dostępnych im praw i możliwości.

Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach i warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku (szczegółowy opis wszystkich warsztatów znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/internal_market/top_laver/smf_workshops_pl.htm). Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno - promocyjna pod nazwą Jarmark Rynku Wewnętrznego, która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 2 października 2011 r.

Podsumowaniem SIMFO w Krakowie będzie tzw. Deklaracja Krakowska, która zawierać będzie zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.

Udział w SIMFO jest bezpłatny!
Rejestracja poprzez stronę internetową: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htmpowrót