Inwestycje z funduszy europejskich

25-10-2010

Przełomowym inwestycjom kulturalnym w Polsce oraz podsumowaniu 6 lat wdrażania funduszy europejskich w sektorze kultury, poświęcona była konferencja prasowa Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego.

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości finansowania inwestycji. Od 2004 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdraża środki europejskie pochodzące z dwóch źródeł: z XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz z Priorytetu 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekty dofinansowane z udziałem MF EOG i NMF oraz POIiŚ obejmują geograficznie całą Polskę, wspierając zadania z zakresu dziedzictwa nieruchomego i ruchomego, budowy i rozbudowy infrastruktury kultury oraz szkolnictwa artystycznych. Dzięki powyższym środkom dofinansowanie otrzymało 91 projektów o całkowitej wartości 4 mld PLN, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi 2,3 mld PLN.

Fundusze europejskie wspierają m. in.:


Poziom wydatkowania środków w ramach PO IiŚ, to 113 % prognozy. Dzięki temu wynikowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest liderem w wykorzystywaniu funduszy europejskich!

W wyniku wykorzystania funduszy europejskich:

Podczas konferencji w ramach dostępnych środków została podpisana ostatnia umowa o dofinansowanie z XI Priorytetu POIiŚ – Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którego beneficjentem jest Miasto Katowice. Zainaugurowano również wystawę „Przyszłość w kulturze: europejskie środki na dobre inwestycje” zaprojektowaną przez twórców pawilonu polskiego na EXPO w Szanghaju.

Wśród uczestników konferencji znalazły się również: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń.

Na głównej stronie serwisu prezentujemy krótki film poświęcony inwestycjom z funduszy europejskichpowrót