Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Katowicach

09-12-2011

9 grudnia br. (piątek) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przebywał z wizytą w Katowicach. Spotkał się tam z dyrektorami śląskich instytucji kultury i przedstawicielami władz samorządowych. Ponadto odwiedził m.in. inwestycje w Strefie Kultury.

Katowice są miejscem, gdzie realizowane są inwestycje o wartości 1,5 mld zł. Minister Bogdan Zdrojewski oceniając poziom, jakość realizowanych oraz planowanych inwestycji i wydarzeń kulturalnych, powiedział, że w Katowicach dokonano "skoku jakościowego jeśli chodzi o myślenie o kulturze". "Katowice mają przed sobą trzy przełomowe lata (...) jest to czas, który zmieni obraz Katowic w sposób niezwykle znaczący z punktu widzenia nie Śląska, nie Polski, ale Europy" - mówił Zdrojewski.

Minister Bogdan Zdrojewski na terenie budowy Muzeum Śląskiego
Minister Bogdan Zdrojewski na budowie Muzeum Śląskiego.
Foto Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski województwa śląskiego

"To największy kulturalny plac budowy w Polsce; o największym znaczeniu. Na to przedsięwzięcie Katowice czekały prawie dwie dekady" - powiedział minister kultury.

W tzw. Strefie Kultury minister przebywał na terenie budowy Muzeum Śląskiego i nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Budynek NOSPR o łącznej powierzchni 25,4 tys. m2  będzie miał 116 pomieszczeń, w tym dużą salę koncertową na 1.800 miejsc, salę kameralną na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne, gościnne oraz przeznaczone na archiwum. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, w tym na amfiteatr terenowy, obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna oraz urządzenie zieleni. Duża sala koncertowa przeznaczona będzie do prezentowania wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, w tym z rozszerzonym składem orkiestry, 120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów. Bezprecedensowe podniesienie jakości akustycznej transmisji i nagrań umożliwi bogatą prezentację realizowanych wykonań muzycznych. Koszt projektu realizowanego w latach 2010-2013 wynosi 265 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 122,2 mln zł.

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego powstaje na poprzemysłowym terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Jego kolekcje zyskają oryginalną i nowatorską oprawę. Zabytkowe obiekty z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową. Wartość całego projektu wynosi ponad 324 mln zł, a dofinansowanie projektu ze środków unijnych stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi wkład w wysokości ponad 225 mln zł. Pozostała część to wkład własny Województwa Śląskiego. Projekt uzyskał również 2,3 mln zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

Minister złożył również wizytę w Akademii Sztuk Pięknych oraz na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Nawiązując do udziału Katowic w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, minister poinformował, że podjął się pewnych deklaracji, żeby w ciągu najbliższych 3 lat podwoić środki na projekty miękkie w Katowicach i na Śląsku, podkreślając, że Katowice odnotowują przyrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze.powrót