Minister z wizytą w Częstochowie, Głogowie i Legnicy

20-04-2012

Podczas dwudniowej wizyty na południu kraju (19-20 kwietnia) minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski odwiedził realizowane tam inwestycje – budowę Filharmonii Częstochowskiej, Jasną Górę, gdzie trwają prace restauracyjne zabudowań klasztoru ojców Paulinów, remontowany Zamek Piastowski i Akademię Rycerską w Legnicy oraz Kolegiatę Głogowską.

W trakcie otwarcia nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie – inwestycji realizowanej ze środków europejskich – minister Zdrojewski zapowiedział kolejne wydarzenie w tym mieście. Zadowolony z postępów prac przy rozbudowie i remoncie Filharmonii Częstochowskiej mówił o terminie oddania jej do użytku – będzie to październik br.

Minister Bogdan Zdrojewski na terenie budowy Filharmonii Częstochowskiej
Minister Bogdan Zdrojewski na terenie budowy Filharmonii Częstochowskiej

W ramach projektu kluczowego pt. „Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze” zrealizowano trzy podprojekty dofinansowane z programu Promesa MKiDN kwotą 5,5 mln zł. W 2010 r. zakończono rekonstrukcję i konserwację budynków klasztoru, co stanowiło bazę do dalszych działań zmierzających do utrzymania obiektu dziedzictwa światowego. Zrealizowany w 2011 r. remont Kurtyny północnej zabezpieczył mury twierdzy przed dalszym zamakaniem i zniszczeniami. Ponad to utworzono nowe wejście, co znacząco poprawiło przede wszystkich bezpieczeństwo turystów i pielgrzymów. Do końca 2012 r. zakończy się ostatni z realizowanych etapów prac na Jasnej Górze - konserwacja i remont Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej, która polega m.in. na wymianie posadzek, renowacji Prezbiterium i organów oraz modernizacji sieci elektrycznej i systemu ogrzewania. 

W Legnicy minister Bogdan Zdrojewski odwiedził inwestycje dofinansowane w ramach priorytetu „Ochrona Zabytków” Programów Ministra w 2012 r. Są to: renowacja wieży św. Jadwigi na Zamku Piastowskim (150 tys. zł) oraz prace remontowe w jednym ze skrzydeł Akademii Rycerskiej (250 tys. zł). Minister spotkał się również z dyrektorem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej Jackiem Głąbem, odwiedził jego siedzibę oraz budynek przedwojennego teatru Varietes. Podczas konferencji prasowej w Legnicy minister zapowiedział możliwość ubiegania się o kolejne środki na remonty zabytkowych obiektów. Otrzymałem ok. 60 mln euro, które będą do dystrybucji w dwóch okresach na przełomie maja i czerwca oraz na przełomie lipca i sierpnia. Legnica ma szansę na funkcjonowanie w obu tych terminach, ale niestety nie wiem jeszcze w jakim stopniu – mówił Zdrojewski.

Wnętrza remontowanej Akademii Rycerskiej
Wnętrza remontowanej Akademii Rycerskiej

Głównymi punktami wizyty w Głogowie były: zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Architektury oraz ocena postępów prac przy remoncie Kolegiaty Głogowskiej, który również dofinansowuje Ministerstwo Kultury (200 tys. zł).

Minister Bogdan Zdrojewski z uczniami Szkoły Muzycznej działającej na terenie Akademii Rycerskiej
Minister Bogdan Zdrojewski z uczniami Szkoły Muzycznej działającej na terenie Akademii Rycerskiejpowrót