Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Nabór wniosków do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

15-04-2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ogłasza II nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na kwotę 4 080 102 EUR  =  16 899 782 PLN[1] (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,1420 PLN

1) Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu

 • edukacja artystyczna i kulturalna
 • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa
 • muzyka i sztuki sceniczne
 • sztuki plastyczne i wizualne

2) Wnioski mogą składać:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

3) Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

4) Dofinansowanie:

 • Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty małe:

 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN)

Projekty duże:

 • minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 142 000 PLN)

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.

5) Termin naboru:

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej Programu.

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.[1] W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.powrót

koniec głównej treści