Nowe znaczki z serii „Utracone Dzieła Sztuki”

21-10-2011

Druga edycja znaczków „Utracone Dzieła Sztuki” wchodzi do obiegu 21 października br. Serię wydaje wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Poczta Polska.

Nowe znaczki z serii „Utracone Dzieła Sztuki”

Trzy znaczki przedstawiają dzieła sztuki utracone podczas II wojny światowej: rysunek Jeana-Antoine Watteau Stojąca kobieta zwrócona tyłem, płaskorzeźbę Wita Stwosza Scena z legendy o Teofilu z Adany (kwatery z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny) oraz pastel Stanisława Wyspiańskiego Podwójny portret Elizy Pareńskiej. Przed wojną obiekty należały do zbiorów: Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności oraz prywatnej kolekcji Tadeusza (Boya) Żeleńskiego.

Na towarzyszących znaczkom kopertach FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) również znalazły się utracone dzieła tych samych mistrzów: Dama wsparta o cokół podtrzymujący wazę rysunek, na podstawie którego wykonana została zaginiona z Muzeum Miejskiego w Gdańsku akwaforta z cyklu „Modne figury”, Święta Rodzina, kwatera główna Tryptyku z Lusiny oraz Ludwik Solski w roli króla Władysława Jagiełły w „Nawojce” S. Rossowskiego, pastel z kolekcji Ireny i Ludwika Solskiego.

Projekt graficzny serii wykonał Jacek Konarzewski, korzystając z dokumentacji zgromadzonej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, udostępnianej w formie katalogów strat wojennych, w tym ich internetowego wydania http://kolekcje.mkidn.gov.pl/. W efekcie - kolejna edycja znaczków z serii „Utracone Dzieła Sztuki” zyskała odmienną formę od poprzedniej, wyemitowanej w roku 2009, która wzbudziła duże zainteresowanie zarówno w kraju, jak i w świecie.powrót