Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku

05-10-2013

Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria mieści się w Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku (woj. dolnośląskie). 5 października br. (sobota) placówka została uroczyście otwarta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ , Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”.

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Sobotniej uroczystości towarzyszą występy zespołów folklorystycznych oraz młodzieży z okolicznych placówek oświatowych. Można zwiedzić oddany do użytku budynek oraz obejrzeć wystawę prac lokalnych artystów.

W nowym obiekcie swoją siedzibę będzie miała Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, Rada Sołecka, Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", Koła Gospodyń Wiejskich i Domowych, a w przyszłości także Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Klub Sportowy.

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy. Ma 6 filii : w Ostroszowicach, Uciechowie, Tuszynie, Roztoczniku, Piławie Dolnej i  Owieśnie. Opiekuje się 6 zespołami folklorystycznymi oraz prowadzi działalność kulturalną poprzez koła zainteresowań.

Budowę nowej siedziby rozpoczęto w 2012r. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+ . Infrastruktura Bibliotek ”. Dotacja z  budżetu Państwa wyniosła 1 mln zł, z budżetu województwa dolnośląskiego: 980 tyś. zł, z budżetu Gminy Dzierżoniów – ok. 1 mln zł. Nowy budynek ma w pełni spełniać standardy Certyfikatu Biblioteka+.

Program Wieloletni KULTURA+, którego jednym z priorytetów jest „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” działa od lutego 2011 r.  Jego celem jest  przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Na realizację programu rząd przeznaczył  150 mln zł. Do 30 września br. na budowę i modernizację 222 obiektów przyznano dotacje w wysokości 127, 6 mln zł. Zakończono 28 inwestycji.

Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.bibliotekaplus.pl.powrót