Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

12-11-2013

Po trzech latach remontu olsztyński teatr wraca do odnowionej siedziby. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 8 listopada br. podczas gali, w której gościem był  Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski. Budynek został wyremontowany dzięki ponad 23 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest resort kultury.

Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
fot.: Archiwum Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
fot.: Archiwum Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
fot.: Archiwum Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
fot.: Archiwum Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Otwarcie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
fot.: Archiwum Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Projekt zakładał remont i modernizację budynku teatru w celu podniesienia jego standardu i warunków użytkowania. Wykonano prace budowlane w obrębie bryły budynku - odnowiono trzy sale teatralne, widownię, zaplecze i foyer. Powstał łącznik między budynkiem głównym a Studium Aktorskim. Obiekt został wyposażony w elementy technologii teatralnej, m. in. nagłośnienie, system łączności inspicjenta i naświetlenie. Kupiono również niezbędne wyposażenie. Wykonano też remont elewacji , schodów wejściowych i ogrodzenia posesji. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność obiektu jako zabytku i instytucji kultury oraz zwiększy dostęp do kultury mieszkańców północno-wschodniej Polski.

Koszt projektu to 42, 3 mln zł, w tym dofinansowanie UE- 23, 3 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w sierpniu 2009 r.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie to kolejna placówka, która zmieniła oblicze dzięki dofinansowaniu w ramach XI priorytetu POIiŚ.

We wrześniu br. otwarto Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach oraz nowy budynek Teatru Muzycznego Capitol. W ubiegłym roku po remoncie do użytku oddano Teatr Stary w Lublinie oraz Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. W Gdańsku natomiast trwają prace przy budowie Teatru Szekspirowskiego.

Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach to jedna z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie. Dla jego potrzeb dokonano renowacji i adaptacji zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. Głównym miejscem działalności artystycznej Ośrodka stanie się XVII-wieczny pałac . Gruntownej modernizacji poddano też budynek spichlerza. Znalazła się tam nowa scena, która będzie główną siedzibą działającej pod auspicjami Ośrodka Akademii Praktyk Teatralnych. Oficyna północna pomieści  planowaną „Pracownię Historii Bliskiej”, a budynek gospodarczy, tj. Starą Szopę, przebudowano na potrzeby Sali Prób i Zgromadzeń. Całkowity koszt inwestycji to 19, 9 mln zł. Na mocy umowy podpisanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sierpniu 2010 r., dofinansowanie UE wyniosło 16, 9 mln zł.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu mieści się w zabytkowym obiekcie przedwojennego kinoteatru, wybudowanego w 1929 roku. Projekt zakładał kompleksową przebudowę wnętrza oraz przeróbkę i remont istniejącego budynku Odra-Film. Po przebudowie scenę Capitolu powiększono o dawne podwórko; jest głębsza i wyższa, a możliwości techniczne teatru są nieporównanie większe - dysponuje on teraz m.in. ruchomymi zapadniami, sceną obrotową, podnoszoną i opuszczaną fosą orkiestry. Technologia sceny, jaką zyskał, należy do najnowocześniejszych rozwiązań światowych. Teatr ma również nowe sale prób, garderoby i magazyny. Koszt projektu wynosił 113, 1 mln zł, a dofinansowanie UE: 83 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez ministra Zdrojewskiego w kwietniu 2010 r.

Teatr Stary w Lublinie, otwarty w marcu 2012 r., mieści się w gmachu pochodzącym z 1882 r., wpisanym do rejestru zabytków; znajduje się na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Jego elewację przyozdobiono charakterystycznymi płaskorzeźbami gryfów i masek, które przetrwały do dziś. Z uwagi na zły stan techniczny obiekt został wyłączony z użytkowania w 1981 r. Renowacja polegała na przebudowie budynku z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu architektonicznego. Po trzydziestu latach artystycznej nieobecności druga - obok krakowskiego Starego Teatru - najstarsza scena teatralna w Polsce wznowiła działalność jako miejsce interdyscyplinarne. Połączyła teatr z innymi dziedzinami sztuki: filmem, literaturą i muzyką. Koszt projektu realizowanego w latach 2010-2012 wynosił 26, 3 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20 mln zł.

Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem oddano do użytku w grudniu 2012 r. Obiekt - usytuowany w dawnym budynku Zakładu Wodoleczniczego dr Andrzeja Chramca z początku XX w. - został przebudowany kosztem 32,5 mln zł, unijna dotacja wyniosła 20 mln zł. Odnowiono Małą Scenę im. Atanazego Bazakbala, przebudowano Dużą Scenę i przystosowano ją dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano także foyer oraz zaplecze administracyjne. Elewacja stała się prawdziwym dziełem sztuki, na ścianie frontowej widnieje obecnie ogromny portret Witkacego, towarzyszą mu rysunki i dowcipne myśli jego autorstwa.

Powstający w Gdańsku Teatr Szekspirowski będzie jedynym tego typu teatrem w Polsce. Wielofunkcyjny obiekt w centrum Starego Miasta będzie architektonicznym powiązaniem powstałej na początku XVII wieku Szkoły Fechtunku z architekturą XXI wieku. Będzie dysponował przestrzenią, którą można będzie aranżować na różne sposoby, umożliwiając prezentacje sztuk zarówno w klasyczny, jak i niekonwencjonalny sposób. Przestrzenią gry scenicznej będzie mógł być również szeroki taras. Teatr będzie pełnił zadania placówki o charakterze impresaryjnym, planowana jest też produkcja własnych spektakli. W budynku prowadzona będzie również całoroczna działalność edukacyjna. Całkowity koszt inwestycji wynosi 86, 3 mln zł, w tym 50,1 mln zł dofinansowania UE. Minister Bogdan Zdrojewski podpisał umowę w sierpniu 2009 r, a zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2014 r.

W sumie, w ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" POIiŚ podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 39 nowych lub wyremontowanych obiektów. W tym roku: sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: http://www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 powrót