Pozytywna ocena NIK dla wykonania budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2010 r.

12-07-2011

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie w 2010 r. budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz planów finansowych Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości. Formułując pozytywną ocenę wzięto pod uwagę:

więcej informacjipowrót