Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Pozytywna ocena NIK dla wykonania budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2010 r.

12-07-2011

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie w 2010 r. budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz planów finansowych Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości. Formułując pozytywną ocenę wzięto pod uwagę:

  • prawidłowe ewidencjonowanie dochodów oraz terminowe ich odprowadzenie na centralny rachunek bieżący budżetu państwa,
  • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych na podstawie danych ewidencji księgowej,
  • zgodne z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych wprowadzanie zmian w planie wydatków budżetowych,
  • wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem środków uzyskanych z rezerw budżetu państwa,
  • dokonywanie wydatków na cele przewidziane w planie rzeczowo-finansowym z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
  • wykorzystanie środków na wynagrodzenia w granicach ustalonego limitu,
  • występowanie o zasilenie stosownie do zapotrzebowań dysponentów niższego stopnia oraz wdrażanie wniosków po przeprowadzonych przez NIK kontrolach wykonania budżetu państwa w latach poprzednich.

więcej informacji

powrót

koniec głównej treści