Stypendyści Ministra na rok 2013

18-12-2012

2,8 mln zł- to łączna kwota, jaką w 2013 roku otrzyma 124 laureatów stypendiów Ministra, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia zostały przyznane przez Ministra Zdrojewskiego 12 grudnia.

Łącznie przyznano 124 stypendia  na kwotę 2 844 000zł:

W 2012r. nabór wniosków o przyznanie stypendiów na 2013 r. prowadzony był w dwóch terminach - do 30 czerwca oraz do 31 sierpnia.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2012r. rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) zastosowano następującą procedurę oceny merytorycznej wniosków:

Komisja powołana została na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. Informacje o Komisji.

Stypendia będą wypłacane od lutego 2013r.

lista stypendystów

Więcej informacji o stypendiachpowrót