To był dobry rok dla polskiej kultury

11-11-2008

Podczas konferencji prasowej w Centrum Sztuki Współczesnej Minister Bogdan Zdrojewski podsumował najważniejsze osiągnięcia oraz przedstawił plany na przyszłość.

 1. Przeprowadzono reformę programów operacyjnych. W tym roku w ramach programów rozdysponowano ponad 360 milionów złotych. W wyniku zmian kilkanaście programów operacyjnych przekształcono w siedem Programów Ministra. Zwiększono przejrzystość i zasady przyznawania pieniędzy. Zmianie uległy też terminy – pieniądze na rok przyszły będą rozdzielone już do końca listopada tego roku.
 2. Wśród Nowych Programów Ministra znalazła się Edukacja Kulturalna – w roku 2008 nakłady na dotacje projektów związanych z edukacją kulturalną wzrosły do 12 milionów złotych. W ramach programu wspierane są m.in. inicjatywy, które sprzyjają zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Są to zajęcia pozaszkolne, uzupełniające szkolny program nauczania przedmiotów artystycznych.
 3. W latach 2007-2013 łączna kwota środków, które zostaną przeznaczone na priorytet nazwany „Kultura i dziedzictwo kulturowe” wyniesie 576 milionów euro, z czego 490 milionów euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaś pozostałe środki z budżetu krajowego. Polska jest także pierwszym krajem w Europie, w którym państwa darczyńcy EOG i NMF powołały tzw. Fundusz Wymiany Kulturalnej. Budżet tego funduszu wynosi 15 milionów złotych. W ramach mechanizmów finansowych norweskiego i EOG przyznano 300 milionów złotych.
 4. W ramach rozszerzenia edukacji kulturalnej w czterech miastach przeprowadzono pilotaż projektu o nazwie Lato w teatrze. Artystyczne wakacje. Blisko 300 dzieci z Białegostoku, Gdyni, Jeleniej Góry i Olsztyna spędziło dwa wakacyjne tygodnie na finansowanych przez MKiDN półkoloniach w tamtejszych teatrach. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel dodatkowy milion złotych. Projekt w rozszerzonej wersji będzie kontynuowany w 2009 roku.
 5. Rozpoczęto realizację projektu Filmoteka Szkolna. Do 13 tysięcy szkół gimnazjalnych i licealnych w Polsce, oraz polskich placówek szkolnych poza granicami kraju trafią boxy z płytami DVD, na których znajdą się 2 lub 3 filmy: fabularne, dokumentalne i animowane (cała seria obejmuje 55 filmów). W boxie znajdzie się również dokładne omówienie filmu - z rodzajem scenariusza lekcji, pytań i biografiami reżyserów.
 6. Uruchomiono kompleksowy program Biblioteka +, w ramach którego przekształconych zostanie ponad 2 tysiące bibliotek gminnych w całej Polsce. W wyniku jego realizacji biblioteki staną się nowoczesnymi centrami kultury; instytucjami wypełniającymi misję społeczna i edukacyjną. Do tej pory MKiDN wydało na ten cel 5 milionów złotych. Program realizowany przy współudziale Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 7. Przyspieszono tempo inwestycji. Dzięki tej decyzji uratowano planową realizację inwestycji związanych z obchodami Roku Chopinowskiego 2010. Dodatkowe środki z budżetu MKiDN i z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 18 milionów złotych przeznaczono na prace w obrębie: budynku przy Tamce, Zamku Ostrogskich, Żelazowej Woli. Troska o dziedzictwo narodowe zadecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 12 milionów złotych na dokończenie trwającego latami remontu Arkad Kubickiego w Warszawie i blisko 13 milionów na renowację krakowskich Sukiennic.
 8. Powołano Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 1 września Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie dotyczące utworzenia Muzeum Westerplatte w Gdańsku. To pierwszy krok do stworzenia Muzeum II Wojny Światowej
 9. Przygotowano projekt ustawy o działalności Instytutu Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Dzięki temu podniesiona zostanie ranga głównej instytucji odpowiadającej za promocję kultury polskiej poza granicami kraju. Projekt został poddany konsultacjom społecznym. Zakończono również prace nad projektem zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której zasadniczym motywem jest rozszerzenie możliwości powoływania Rad Powierniczych na wszystkie instytucje kultury (dotychczas możliwość taka dotyczyła wyłącznie muzeów). Projekt znajduje się na etapie uzgodnień resortowych.
 10. Zmiany aktów wykonawczych - rozporządzeń płacowych dotyczących sektora kultury w całej Polsce. Najniższe wynagrodzenie w sferze kultury zostało podniesione o blisko 300 złotych.
 11. 2,4 miliarda złotych, które przewidziano w planach przyszłorocznego budżetu na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe oznacza wzrost o 11,5% w porównaniu do kwoty zapisanej w tegorocznym budżecie.


 12. powrót