Zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji UNESCO

23-05-2011

Ustalenia IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO „Pamięć Świata” były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 21 maja br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W konferencji uczestniczyli wiceminister kultury Piotr Żuchowski i zastępca Dyrektora Generalnego UNESCO- Janis Karklins.

Konferencja prasowa na zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Od lewej: Janis Karklins - zastępca Dyrektora Generalnego UNESCO, wiceminister kultury Piotr Żuchowski i p.o Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat.  Foto-Danuta Matloch

Konferencja prasowa na zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Od lewej: Janis Karklins - zastępca Dyrektora Generalnego UNESCO, wiceminister kultury Piotr Żuchowski i p.o Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat. Foto-Danuta Matloch

Odbywająca się od 18 do 21 maja w Warszawie konferencja przebiegała pod hasłem „Kultura – Pamięć – Tożsamość”.  Spotkanie zgromadziło 270 uczestników z 72 krajów. Przez 4 dni intelektualiści oraz wybitni eksperci w dziedzinie dziedzictwa dokumentacyjnego, problematyki dialogu kultur i dziedzictwa niematerialnego z całego świata debatowali na temat kierunków rozwoju Programu „Pamięć świata”. Uczestniczyli oni w czterech posiedzeniach plenarnych i dziewięciu sesjach panelowych. Wykład inaugurujący pt. „Pamięć zróżnicowana a świat współczesny” wygłosił na Zamku Królewskim prof. Rajmohan Gandhi. Wyniki warszawskich obrad zostaną zakomunikowane Konferencji Generalnej UNESCO.

Program UNESCO „Pamięć Świata” (Memory of the World) został utworzony w 1992 roku. Jego celem jest podejmowanie działań, służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego. Najbardziej widocznym przejawem jego działalności jest międzynarodowa lista, na którą wpisywane są obiekty o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym. Aktualnie obejmuje ona 193 dokumenty. Dziewięć z nich reprezentuje polskie dziedzictwo dokumentacyjne.

Konferencja była objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej organizatorami były: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polski Komitet ds. UNESCO i Narodowe Centrum Kultury.powrót