Konkurs na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2015

09-07-2014

Pawilon Polonii fot. Z.Machnicka/Zachęta
Pawilon Polski w Wenecji, fot.: Z. Machnicka/Zachęta

Do 31 sierpnia br. można przesyłać propozycje w konkursie na projekt wystawy w Pawilonie Polskim w ramach 56. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Prace oceni jury, które zostanie powołane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską. Organizatorem konkursu jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Projekt powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe; dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw oraz dobrą znajomość języka angielskiego.

Wybrany projekt zostanie skierowany do akceptacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Propozycje należy przesłać do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki do 31.sierpnia br. (decyduje data stempla pocztowego; graniczną datą jest termin posiedzenia jury - 16.września br.)

Projekt może zostać dostarczony pocztową przesyłką poleconą, przesyłką kurierską, a także osobiście do 31 sierpnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub kancelarii; graniczną datą nadejścia projektów jest termin posiedzenia jury - 16. września br.)

Pełne warunki i zasady uczestnictwa zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronach internetowych www.mkidn.gov.pl oraz www.zacheta.art.pl.

Do pobrania:

Regulamin konkursu na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2015

 powrót