Nie żyje Małgorzata Rosińska - Kocon - założycielka i dyrektor CENSA

30-01-2014

Małgorzata Rosińska - Kocon była specjalistką prawa oświatowego, metodyki nauczania oraz  zarządzania oświatą. Zmarła 28 stycznia br.

Małgorzata Rosińska – Kocon była wybitną osobowością szkolnictwa artystycznego. Pracowała jako nauczyciel, pracownik naukowy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauki w Warszawie oraz dyrektor PSM I i II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Wykładała w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz ASP w Poznaniu.

Prowadziła wiele zajęć, kursów i wykładów na temat prawa oświatowego, metodyki nauczania i zarządzania oświatą. Była cenioną autorką wielu fachowych publikacji z zakresu muzykologii i nauczania muzyki w szkole.

Wyznaczyła nowe standardy  i nowoczesne myślenie o jakości kształcenia artystycznego. Dzięki jej poświęceniu i zaangażowaniu w 2007 r. powstało Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce, prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Służy wyspecjalizowanemu dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Małgorzata Rosińska stworzyła tę placówkę od podstaw i była jej dyrektorem. 

Była ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie członkiem jej Rady Programowej. Miała wielkie zasługi w tworzeniu legislacji dotyczącej szkolnictwa artystycznego.

Znajdowała też czas na działalność społeczną, od wielu lat była wiceprezesem Piotrkowskiego Towarzystwa Muzycznego.powrót