Nowa Rada Narodowego Instytutu Audiowizualnego

11-10-2013

Narodowy Instytut Audiowizualny ma nową Radę na kadencję 2013-2017. Jej członkowie zostali powołani 11 października br. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Powołanie Nowej Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Fot.: Danuta Matloch
Wręczenie powołań do nowej Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego. fot.: Danuta Matloch

W skład Rady Instytutu weszli:

Narodowy Instytut Audiowizualny jest państwową instytucją kultury podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedmiotem jego działania jest upowszechnianie oraz promowanie kultury, nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem twórczości audialnej i audiowizualnej, w tym filmowej.

Rada Instytutu jest organem opiniodawczo-doradczym. W jej skład wchodzi 6 osób - przedstawicieli środowisk kultury, pracowników naukowych, osób wyróżniających się wybitną teoretyczną i praktyczną znajomością prawa mediów audiowizualnych. Jej członków minister powołuje na cztery lata. Do zadań Rady należy opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz ich projektów, analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Instytut oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z jego działalnością.powrót