Posiedzenie Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

13-06-2008

13 czerwca, z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Rada omówiła stan prac związanych z organizacją zbiorów i budową gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że tworzenie kolekcji Muzeum musi rozpocząć się jeszcze w tym roku, w ramach zabezpieczonego przez Ministerstwo specjalnego trzyletniego budżetu, którego uzupełnieniem będą fundusze pozyskane od sponsorów prywatnych. Pierwsze zakupy zostaną pokazane w Muzeum w 2009 roku na specjalnych wystawach.

Podkreślono także, że mimo realnych trudności prace nad budową Muzeum muszą być kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie mogą ulec żadnym opóźnieniom.

Minister Bogdan Zdrojewski powołał w skład Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej troje nowych członków: Adama Leszkiewicza, Andę RottenbergAdama Szymczyka.

Adam Leszkiewicz jest absolwentem trzech akademii krakowskich: teologicznej, pedagogicznej i ekonomicznej. Doktorant krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Od stycznia do listopada 2007 r. sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny m.in. za organizację urzędu, administrację, kulturę i decentralizację zarządzania miastem. W listopadzie 2007 r. objął stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Premiera RP.

Anda Rottenberg jest historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem licznych wystaw w kraju i za granicą, m.in. pawilonu polskiego na Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji . Absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1993-2000 była dyrektorem Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta", a w latach 2006-2007 zajmowała stanowisko wicedyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ds. programowych.

Adam Szymczyk absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002r., jest krytykiem sztuki i kuratorem licznych wystaw, m.in. tegorocznego Berlin Biennale. Od 2003 jest dyrektorem Kunsthalle w Bazylei. W 1997 roku współtworzył Fundację Galerii Foksal.

Poszerzony o troje nowych członków skład Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie liczy obecnie 11 osób. Dotychczasowi członkowie Rady to: prof. Magdalena Abakanowicz, arch. Michał Borowski, prof. dr hab. Krzysztof Michalski, dr Agnieszka Morawińska, prof. Adam Myjak, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, prof. dr hab. Andrzej Turowski (Przewodniczący Rady), Danuta Wawrzynkiewicz.powrót