Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie

28-04-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dziś akty powołania członkom Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Na jej czele stanął prof. Jack Lohman.

Trudna sytuacja w Muzeum Narodowym, skłoniła  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego do powołania Rady Powierniczej.

7 marca 2008
Pierwszą decyzją Ministra było przekazanie pełnomocnictw do skompletowania składu Rady oraz przeprowadzenia reformy MNW profesorowi Jackowi Lohmanowi. - Muzeum Narodowe wymaga gruntownej reformy, ale widzę szansę by za pięć, sześć lat stało się jednym z najlepszych muzeów świata - powiedział profesor Jack Lohman, przyjmując z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego nominację.

Kwiecień 2008
Kolejnym etapem było ukonstytuowanie składu Rady. Profesor Jack Lohman w porozumieniu z Ministrem Kultury wskazał następujące osoby:
Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hannę Krall, profesora Andrzeja  Kicińskiego, profesora Karola Myśliwca, profesora Marcina Nowakowskiego, profesora Witolda Orłowskiego, Andę Rottenberg, profesora Andrzeja Rottermunda, profesora Wojciecha Suchockiego, Aldonę Wejchert i Tomasza Wróblewskiego 

28 kwietnia 2008
Minister Kultury Bogdan Zdrojewski wręczył nominacje członkom Rady. Członkowie Rady są powoływani na 5-letnią kadencję. 

Zgodnie z ustawą o muzeach z 21 listopada 1996 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przekazaniu Radzie swoich kompetencji wobec Muzeum Narodowego w Warszawie. Zgodnie z tą decyzją Rada Powiernicza MNW:powrót