Nowi członkowie Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie

05-12-2008

5 grudnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał prof. Andrzeja Buko i prof. Marka Budzyńskiego w skład Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Profesor dr. hab. Andrzej Buko jest archeologiem, specjalistą w zakresie archeologii wczesnośredniowiecznej. Wykłada w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pełni również funkcję dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii oraz jest członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się zagadnieniami pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich.

Marek Budzyński jest architektem i urbanistą, profesorem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykłada w polskich i międzynarodowych szkołach architektonicznych i planistycznych. Zaprojektował m.in. gmach Biblioteki Uniwersyteckiej i budynek Sądu Najwyższego w Warszawie. Jest autorem wielu projektów i laureatem polskich i międzynarodowych konkursów architektonicznych. W 1993 roku otrzymał Honorową Nagrodę SARP.powrót