Spotkanie ministrów kultury Unii Europejskiej

23-07-2008

W dniach 21-22 lipca delegacja polska, której przewodniczył Minister Bogdan Zdrojewski, wzięła udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw kultury. Spotkanie zostało zorganizowane w Pałacu Wersalskim w ramach rozpoczętej 1 lipca prezydencji francuskiej.

Debata w części poświęconej sprawom kultury koncentrowała się wokół zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym, tj. promowaniem publicznego dostępu do dóbr kultury oraz zapobieganiem ich nielegalnemu obrotowi. Intencją gospodarzy spotkania było zainicjowanie wymiany poglądów na temat pełnego wykorzystania potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego jako nośnika wspólnej tożsamości kulturowej. W szczególności, chodziło o nadanie rangi inicjatywy Unii Europejskiej projektowi Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Polska była jednym z pierwszych państw, które przystąpiły do ZDE. Na liście Znaku znalazły się cztery polskie obiekty: Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Katedra na Wawelu, Lublin i Stocznia Gdańska.powrót