Program "FRYDERYK CHOPIN"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program Fryderyk Chopin 2010 - Promesa.

Program ten dysponuje budżetem 50 mln zł w ramach którego finansowane będą przygotowanie i realizacja obchodów Roku Chopinowskiego 2010. Finansowanie będzie obejmować działania odbywające się wyłącznie w roku 2010.

Terminy naboru wniosków to 30 września 2009 i 31 grudnia 2009.

Szanowni Państwo,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina uprzejmie informuje, iż w dniach 29 - 30.10.2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Sterującego dotyczące pierwszego naboru projektów do Programu Fryderyk Chopin 2010 - Promesa. W związku z tym dn. 05.11.2009 r. lista preferencji wniosków została przekazana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra wyniki zostaną opublikowane na stronach: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Biura Obchodów Chopin 2010 (www.chopin2010.pl).

UWAGA: Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Nabór II


Kontakt:

Centrum Chopinowskie
ul. Tamka 43

Katarzyna Lubiecka (22) 44 16 127, klubiecka@nifc(dot)pl
Żaneta Konopka      (22) 44 16 126, zkonopka@nifc(dot)pl
Katarzyna Florczak (22) 44 16 125, kflorczak@nifc(dot)pl