Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witamy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęconej Programom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (EDYCJA 2008).

Nabór wniosków 2008

Szanowni Państwo,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w 2008 roku następujące programy:

 1. Promocja twórczości
 2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego
 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
 4. Fryderyk Chopin
 5. Rozwój inicjatyw lokalnych
 6. Promocja kultury polskiej za granicą
 7. Promocja czytelnictwa
 8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 9. Patriotyzm jutra
 10. Znaki czasu
 11. Dziedzictwo kulturowe
 12. Herbert

Terminy naboru wniosków w 2008 r.(nie dotyczy programów stypendialnych):