Program "PATRIOTYZM JUTRA"

Program Operacyjny "Patriotyzm jutra" - celem programu jest wspieranie cennych inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, które promują postawy patriotyczne oraz przypominają w ciekawy sposób o polskiej historii.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki |


UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu "Patriotyzm jutra" zostało zakończone.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PATRIOTYZM JUTRA" W ROKU 2008

NABÓR 1