Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013

nabory listopad 2012/marzec 2013

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż II nabór wniosków będzie realizowany w następujących programach:

Biorąc pod uwagę, że termin zakończenia naboru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin naboru zostaje przedłużony do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2013:

UWAGA! We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów.