Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2013 roku został zakończony.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Szeroki Dunaj 5
00-255 Warszawa

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja (w zł) na rok:
49.5000843/13Alfa Beta Andrzej Bobyk Usługi Edukacyjne, Informatyczne
NIP:712-17-65-521
Opracowanie i wdrożenie Systemu Geoinformacji Archeologicznejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
72.0000857/13Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych.szczegóły
2013: 68 000.00
Łącznie: 68 000.00
73.2000861/13Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Opracowanie i publikacja badań z cmentarzyska w Węgrowie, stan. 11szczegóły
2013: 36 500.00
Łącznie: 36 500.00
59.2500862/13Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Łęki Małe – badania zaplecza nekropoli.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
52.0000866/13Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
NIP:676-24-32-267
Garbary – Krakowskie dziedzictwo XV i XVI w.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
56.8000868/13Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Paleolityczne stanowisko lessowe Kraków-Zwierzyniec 1 – 120 000 lat historii, 80 lat badań i obecne zagrożeniaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
78.2000870/13Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Wydanie monografii „Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie”szczegóły
2013: 34 300.00
Łącznie: 34 300.00
60.8000873/13Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Wschowa-dokumentacja cyfrowa i badania geofizyczneszczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
54.0000876/13Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Badania nieinwazyjne na wielokulturowym stanowisku 2 w Kołacieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
80.4000878/13Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
NIP:525-23-95-905
Gronowo - cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Zachodnimszczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
67.8000881/13Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Użycie nowych technologii w badaniach podwodnych na Wiśleszczegóły
2013: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
72.8000886/13Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Opracowanie i druk publikacji Studia nad Truso II: E. Cnotliwy, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiegoszczegóły
2013: 55 200.00
Łącznie: 55 200.00
65.2000890/13Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Szpile z okresu wpływów rzymskich z Pojezierza Mazurskiego na tle znalezisk ze wschodnich pobrzeży Bałtykuszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.4000909/13Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Nowoczesne metody badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieżyszczegóły
2013: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
70.5000911/13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Kompleksowe niedestrukcyjne rozpoznanie archeologiczne wschodniego pogranicza dawnej Pomezaniiszczegóły
2013: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
76.0000912/13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP.szczegóły
2013: 165 000.00
Łącznie: 165 000.00
82.2500914/13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Inwentaryzacja pradziejowych kopalń krzemienia w różnych warunkach środowiskowychszczegóły
2013: 118 000.00
Łącznie: 118 000.00
74.0000916/13Fundacja Ochrony Zabytków
NIP:782-25-25-146
Grodzisko gm. Pleszew - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologiiszczegóły
2013: 47 000.00
Łącznie: 47 000.00
49.8000918/13Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Opracowanie i publikacja wyników badań programu archeologii doświadczalnej w Muzeum Nadwiślańskim w latach 2008 - 2012szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
63.2500920/13Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Wielokulturowa osada w Tłustym, gm. Grodzisk Mazowiecki stan. II (nr aut 90-91). Monografia.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.2500925/13Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na obszarze Równiny Wołomińskiej oraz Doliny Środkowej Wisły.szczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
53.2500926/13Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Gołębiewo, woj. warmińsko-mazurskie – nieinwazyjne badania archeologiczne na ciałopalnym cmentarzysku kultury przeworskiejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
61.2500930/13Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Nieinwazyjne badania archeologiczne w Pełczyskach, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.2000932/13Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja „Bilcze Złote. Materiały kultury trypolskiej ze stanowisk Werteba i Ogród” V tom Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie szczegóły
2013: 48 500.00
Łącznie: 48 500.00
70.6000940/13Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
NIP:693-13-65-936
Analizy specjalistyczne i konserwacja zabytków ze średniowiecznego skarbu z Głogowa z 1987 r.szczegóły
2013: 34 100.00
Łącznie: 34 100.00
56.2000942/13Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Nieinwazyjne poszukiwanie cmentarzysk ludności osad obronnych w Trzcinicy szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.2000943/13Stowarzyszenie KALISZ XXI
NIP:618-18-86-481
Kompleksowe, weryfikacyjne i niedestrukcyjne badania stanowisk zagrożonych niszczeniem w środkowym biegu Prosnyszczegóły
2013: 63 000.00
2014: 44 000.00
Łącznie: 107 000.00
81.8000944/13Uniwersytet Rzeszowski
NIP:813-32-38-822
Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych oraz wykonanie badań geomagnetycznych na stanowisku Zwięczyca 3. szczegóły
2013: 34 500.00
2014: 30 500.00
Łącznie: 65 000.00
68.4000946/13Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). szczegóły
2013: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
59.5001249/13Dolmen Bartosz Józwiak
NIP:789-12-29-089
Osadnictwo subneolityczne na stan. 1 w Grądach Woniecko, gm. Rutki, w świetle materiałów cermicznych.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
63.2001253/13Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Badania nieinwazyjne archeologicznego krajobrazu Podlasiaszczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
56.6001258/13Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Rozpoznanie i ochrona krajobrazu Wyżyny Miechowskiejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
49.0001261/13Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Średniowieczny i wczesnonowożytny Lublin w archeologiiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01438/13Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
NIP:525-23-95-905
Wczesnośredniowieczne grodziska w Dokudowie, gm. Biała Podlaska, Horodyszczu, gm. Wisznice, Tuchowiczu, gm. Stanin i Walimiu, gm. Kornica Stara w świetle nieinwazyjnych badań archeologiczno-geofizycznychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
52.4001439/13Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
NIP:526-00-01-312
Badania nieinwazyjne otoczenia Zamku Królewskiego w Warszawieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.0001441/13Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Nieinwazyjne rozpoznanie cmentarzyska w Wierzbicach-Strupkachszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.8001442/13Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
NIP:542-29-72-662
Publikacja wyników badań wykopaliskowych cmentarza ewangelickiego przy ul. Młynowej w Białymstokuszczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
43.6001443/13Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
NIP:542-29-72-662
Badania weryfikacyjne metodą AZP na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
85.2001444/13Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Monografia: Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku.szczegóły
2013: 32 700.00
2014: 37 800.00
Łącznie: 70 500.00
79.0001447/13Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Inwentaryzacja wraka F53.27 „Porcelanowiec” z Zatoki Gdańskiejszczegóły
2013: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
56.4001449/13Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Badania powierzchniowe metodą AZP nad środkowym Bugiem.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
58.6001451/13Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
NIP:824-15-84-283
Nieinwazyjne badania średniowiecznego Zamku w Liwie oraz jego otoczeniaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
53.2001533/13Uniwersytet Gdański
NIP:584-02-03-239
Publikacja angielskojęzyczna z obszernym polskim streszczeniem: Fajki i akcesoria fajczarskie z badań archeologicznych w Gdańsku.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.4001613/13Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Badania archeologicznego krajobrazu średniowiecznej Nieszawyszczegóły
2013: 61 000.00
Łącznie: 61 000.00
75.0001619/13Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnejszczegóły
2013: 84 000.00
Łącznie: 84 000.00
71.7501625/13Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (2 etap)szczegóły
2013: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
71.0001628/13Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Ewidencja stanowisk podwodnych AZPszczegóły
2013: 57 000.00
Łącznie: 57 000.00
58.3301631/13Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Geoprzestrzenny system ewidencjonowania obiektów Archeologicznego Zdjęcia Polski.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
63.6001632/13Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Zamiechów, stan. 18 – analizy specjalistyczne, przygotowanie do publikacji i wydanie drukiem opracowania źródłowegoszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01636/13Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
NIP:949-17-66-270
"Mstów. Miejsca pamięci i zapomnienia" - interdyscyplinarne nieinwazyjne badania archeologiczno-etnologiczneszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
58.0001637/13Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
NIP:954-21-93-595
Publikacja książki "Archeologia. Górny Śląsk"szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
64.0001638/13Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Grądy-Woniecko. Monografia stanowiska z przełomu epoki kamienia i brązu szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
61.6001640/13Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Nieinwazyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku i osadzie w Trzciance, pow. Sokółka. szczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
68.6001643/13Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Cmentarzysko w Czarnej Wielkiej st. 1 w świetle badań z lat 1951 - 1978szczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
61.0001644/13ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak
NIP:972-03-03-638
Zamek w Kruszwicy. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.8001645/13Fundacja "Dziedzictwo"
NIP:839-20-72-204
Kartuzi w Darłowie - teledetekcja po-klasztornych tajemnicszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
61.6001647/13Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
NIP:844-19-34-345
Planigrafia stanowisk i AZP w Polsce północno-wschodniej.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01675/13Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Osady i osadnictwo pradziejowe w mikroregionie Leśno.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
55.2001678/13Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Tomasz Kołomański
NIP:611-21-58-442
Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na terenie województw: mazowieckiego i śląskiego w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) w 2013 r.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
54.8001685/13Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański
NIP:611-11-43-349
Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych metodą AZP w 2013 r.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
53.8001688/13Miejsko - Gmina Biblioteka Publiczna w Drobinie
NIP:774-26-97-253
Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu dworskiego w Drobinieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
61.2001745/13Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Twierdza Wisłoujście. Dotychczasowe wyniki badań.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
79.0001750/13Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
NIP:724-10-00-413
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowiceszczegóły
2013: 42 300.00
2014: 30 000.00
Łącznie: 72 300.00
73.8001754/13Gminna Biblioteka Publiczna im.Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku
NIP:784-17-25-610
Głucha Puszcza - opracowanie zabytków archeologicznychszczegóły
2013: 27 000.00
Łącznie: 27 000.00
50.8001756/13Fundacja Vetustas.Przestrzeń pogranicza
NIP:874-17-70-988
Archeologia podwodna na Pojezierzu Brodnickimszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
50.6001758/13Fundacja Vetustas.Przestrzeń pogranicza
NIP:874-17-70-988
Badania nieinwazyjne kompleksu osadniczego w Starorypinieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
49.2001762/13Archee - Badania i Nadzory Archeologiczne
NIP:712-15-03-092
Odkrycia archeologiczne w Teatrze Starymszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
50.8001768/13Fundacja Archeologiczna Archeo
NIP:694-16-81-194
Badania pól bitewnych okresu napoleońskiego na Dolnym Śląskuszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.0001769/13Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
NIP:742-10-33-839
Ochrona i zagrożenia. Bałtyjskie cmentarzysko w Robawach.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
72.2001775/13Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.szczegóły
2013: 27 000.00
Łącznie: 27 000.00
65.6001781/13Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska
NIP:928-10-00-633
Stalag 1B Hohenstein - Królikowo/Sudwa, stan. VIII, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.0001789/13Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Wicina, stan. 1 - badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wicinyszczegóły
2013: 171 000.00
Łącznie: 171 000.00
72.6001793/13Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie - tom Iszczegóły
2013: 71 000.00
Łącznie: 71 000.00
70.0001795/13Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Siedziba biskupów lubuskich w Górzycy. Etap I - badania nieinwazyjneszczegóły
2013: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
74.2001805/13Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Myszęcin, stanowisko 19. Od młodszej epoki kamienia po XX wiekszczegóły
2013: 28 100.00
Łącznie: 28 100.00
78.4001810/13Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego (IX-X/XI w.) stanowiska w Zawadzie, pow. zielonogórskiszczegóły
2013: 52 000.00
Łącznie: 52 000.00
66.2001874/13Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:781-00-02-075
Autostrada A1 – publikacja badań archeologicznych ze stanowisk: Bodzia 6, Witoldowo 1 oraz Śliwkowo 4 na Kujawachszczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
76.4001875/13Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Badania nieinwazyjne cmentarzyska w Ciepłem i jego okolicszczegóły
2013: 32 500.00
Łącznie: 32 500.00
78.2501879/13Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelazaszczegóły
2013: 126 000.00
2014: 137 700.00
Łącznie: 263 700.00
51.5001882/13Muzeum Miejskie Wrocławia
NIP:897-16-16-535
Nieinwazyjne badania archeologiczne na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Słupie pow. średzki (stanowisko nr 2/11, AZP 77-25).szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
69.0001883/13Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Jarosław, stan. 158, woj. podkarpackie. Osadnictwo kultury malickiej i mierzanowickiej.szczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
74.0001886/13Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Mierzanowice, Wojciechowice i Złota, stan. „Nad Wawrem” – cmentarzyska kultury mierzanowickiej (wczesny okres epoki brązu).szczegóły
2013: 37 000.00
Łącznie: 37 000.00
62.0001891/13Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Publikacja książki dotycząca reliktów kościoła w Płonkowieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
72.0001895/13Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Aktualizacja dokumentacji archeologicznejszczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
30.8001903/13Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
NIP:799-19-42-875
Orońsko - od krzemienia po Brandtaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
76.2002498/13Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego.szczegóły
2013: 82 300.00
2014: 35 000.00
Łącznie: 117 300.00
51.8002502/13Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
NIP:583-26-30-240
Badania powierzchniowe typu AZP w woj. pomorskim, pow. kościerskim.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.3302504/13Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Nieinwazyjne badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego zespołu grodowo-osadniczego w Kłecku, pow. Gniezno, woj. wielkopolskieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00

koniec głównej treści