Budżet programów

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian w budżetach Programów:

 1. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 3  Kultura Ludowa o kwotę 1.124.500 zł ,
 2. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 1.450.000 zł
 3. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Czasopisma o kwotę 325.203 zł
 4. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Edukacja, priorytet Edukacja artstyczna o kwotę 602.500 zł
 5. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet Film o kwotę 26.260 zł
 6. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  1 Muzyka o kwotę 4.776.000 zł
 7. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  2 Teatr i taniec o kwotę 6.690.000 zł
 8. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 3 Czasopisma o kwotę 885.000 zł
 9. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 10.000 zł
 10. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet 5 Promocja kultury Polskiej za granicą o kwotę  670.000 zł
 11. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych o kwotę  80.0000 zł
 12. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 3 Kultura ludowa  o kwotę  120.500 zł
 13. zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę  518.000 zł
 14. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych o kwotę  252.526 zł
 15. zwiększenie budżetu Programu Kolekcje, priorytet 4 Kolekcje muzealne o kwotę  265.474 zł
 16. zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, priorytet 1 Narodowe kolekcje sztuki współczesnej o kwotę  1.327.118 zł
 17. zwiększenie budżetu Programu Kolekcje, priorytet 2 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej o kwotę  1.327.118 zł
 18. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura szkolnictwa artystycznego o kwotę  1.020.000 zł
 19. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, priorytet  Edukacja kulturalna o kwotę  2.896.500 zł
 20. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków o kwotę  5.000.000 zł
 21. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 3 Infrastruktura domów kultury o kwotę  9.739.000 zł
 22. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 2 Promocja czytelnictwa o kwotę 2.288.000 zł
 23. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  3 Sztuki wizualne o kwotę 777.500 zł
 24. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  2 Teatr i taniec o kwotę 150.000 zł
 25. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 2 Promocja czytelnictwa o kwotę 80.000 zł
 26. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Czasopisma o kwotę 30.000 zł
 27. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet 1 Muzyka o kwotę 100.000 zł
 28. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  2 Teatr i taniec o kwotę 500.000 zł
 29. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet Film o kwotę 100.000 zł
 30. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  1 Muzyka o kwotę 275.000 zł
 31. zwiększenie budżetu podstawowego Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  1 Muzyka o kwotę 150.000 zł
 32. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 1 Infrastruktura kultury o kwotę  9.150.000 zł
 33. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków o kwotę  4.700.000 zł
 34. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 1 Infrastruktura kultury o kwotę  80.000 zł
 35. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 1 Literatura o kwotę 17.000 zł
 36. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 1 Infrastruktura kultury o kwotę  300.000 zł
 37. zmniejszenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 1 Literatura o kwotę 17.000 zł
 38. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, priorytet  Edukacja kulturalna o kwotę  100.000 zł
 39. zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  2 Teatr i taniec o kwotę 100.000 zł
 40. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet  1 Muzyka o kwotę 78.000 zł
 41. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet 1 Muzyka o kwotę  700.000 zł
 42. zmniejszenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Czasopisma o kwotę 10.000 zł
 43. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, priorytet 1 Muzyka o kwotę  120.000 zł
 44. zmniejszenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet 3 Czasopisma o kwotę 10.000 zł
 45. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, priorytet  Edukacja kulturalna o kwotę  50.000 zł
 46. zmniejszenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 1 Infrastruktura kultury o kwotę  300.000 zł
 47. zmniejszenie budżetu podstawowego Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Czasopisma o kwotę 60.000 zł